top of page

Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning wordt verleend aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen. Er wordt op een deskundige manier specialistische hulp en begeleiding gegeven aan kinderen bij wie het leren dus niet vanzelf gaat. De specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling staan hierbij centraal. Er wordt doelgericht en intensief met een kind gewerkt om het probleem op te lossen of het kind wordt geleerd om te gaan met de problemen. Ondersteuning die bijdraagt tot een succesvol schoolverloop.

Remedial Teaching in het kort:

  • Individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor).

  • Planmatig werken: signaleren, diagnosticeren, remediëren, evalueren.

  • Doelgericht en intensief werken met een leerling of meerdere leerlingen.

  • Hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag.

  • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/-stoornis te kunnen omgaan.

  • Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.

  • Afstemming met ouders en school

RT-Praktijk Inez Remedial Teaching
bottom of page